• СОЦІАЛЬНІ ПРАВА І ГАРАНТІЇ УЧАСНИКІВ АТО ТА ВНУТРІШНІХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

  logoПоняття внутрішньо переміщеної особи

  Згідно зі статтею 1 Закону України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.
  Зазначені обставини вважаються загальновідомими і такими, що не потребують доведення, якщо інформація про них міститься в офіційних звітах (повідомленнях) Верховного Комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Міжнародного Комітету Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, розміщених на веб-сайтах зазначених організацій, або якщо щодо таких обставин уповноваженими державними органами прийнято відповідні рішення.

  Адреса місця проживання внутрішньо переміщеної особи
  Відповідно до частини другої статті 1 Закону України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» адресою покинутого місця проживання внутрішньо переміщеної особи визнається адреса місця проживання особи на момент виникнення обставин, які стали причиною вимушеного переміщення.

  Облік внутрішньо переміщених осіб
  Дане питання регулюється статтею 4 Закону України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», а саме:
  1. Факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
  2. Підставами для взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є наявність реєстрації місця проживання на території, де виникли обставини, що спричинили внутрішнє переміщення.

  ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПЕНСІОНЕРІВ
  – переведення пенсії за місцем фактичного проживання (перебування);
  – первинне призначення пенсії;
  – перерахунок пенсії
  Куди звертатися: до органу Пенсійного фонду за місцем фактичного проживання (перебування)
  Основні документи, які необхідно мати при собі:
  – паспорт;
  – посвідчення отримувача пенсії (за наявності);
  – довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності)

  ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА В ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ
  – пошук підходящої роботи – тимчасової і постійної;
  – надання інформації та консультації у сфері занятості;
  – можливість участі в громадських оплачуваних роботах;
  – професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації;
  – отримання статусу безробітного
  Куди звертатися: до центру занятості за місцем фактичного проживання (перебування).
  Основні документи, які необхідно мати при собі:
  – паспорт;
  – довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності);
  – трудова книжка (за наявності);
  – документи про освіту (за наявності)

  ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІМЕЙ З ДІТЬМИ
  переведення допомоги за місцем фактичного проживання (перебування) або первинне призначення:
  – допомога при народженні  (усиновленні) дитини;
  – допомога одиноким матерям;
  – допомога опікунам та піклувальникам;
  – допомога дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства;
  – допомога малозабезпеченим сім’ям;
  – тимчасова допомога на дітей, один з батьків яких ухиляється від сплати аліментів;
  – супровід сімей з дітьми, які потребують допомоги;
  – надання юридичної, психологічної та соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам та батькам-вихователям
  Куди звертатися: до органу соціального захисту населення, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем фактичного проживання (перебування)
  Основні документи, які необхідно мати при собі:
  – паспорт;
  – свідоцтво про народження дитини;
  – довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності)

  ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ, ІНВАЛІДІВ
  – стаціонарний догляд (для громадян похилого віку, інвалідів І, ІІ групи, які за станом здоров’я мають потребу в сторонньому догляді, побутовому обслуговуванні, медичній допомозі);
  – догляд вдома (для громадян похилого віку, інвалідів, які нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги);
  – натуральна допомога (одяг, взуття, предмети першої потреби)
  Куди звертатися: до територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) або до органу соціального захисту населення за місцем фактичного проживання (перебування)
  Основні документи, які необхідно мати при собі:
  – паспорт;
  – медична довідка про потребу в постійній сторонній допомозі (за наявності)
  Міністерство соціальної політики України врегулювало механізм призначення (продовження) виплат державних соціальних допомог за фактичним місцем проживання (перебування):
  сім’ям з дітьми,
  малозабезпеченим сім’ям,
  інвалідам з дитинства,
  дітям-інвалідам,
  щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

  Порядок призначення допомог переміщеним особам

  Допомоги призначаються органами соціального захисту населення за фактичним місцем проживання (перебування) переміщених осіб після взяття їх на облік як осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.
  1. Для осіб, які вперше звертаються за призначенням різних видів допомог надаються документи відповідно до норм чинного законодавства. З повним переліком необхідних документів для різних видів державних соціальних допомог можна ознайомитися в органах соціального захисту населення.
  2. Особи, які звертаються до органів соціального захисту населення за продовженням виплати допомог надають (за наявності):
  – паспорт;
  – довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру.
  Органи соціального захисту населення продовжують виплату допомоги за електронною особовою справою.
  3. Соціальні виплати здійснюються тим особам, які переміщені на контрольовану територію та взяті на облік відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509.
  4. У разі неможливості подання одержувачем документів про доходи та майновий стан своєї сім’ї, при зверненні за призначенням соціальної допомоги, яка надається із врахуванням сукупного доходу сім’ї, одержувачі особисто вносять зазначені дані до Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів державних соціальних допомог.

  Довідка внутрішньо переміщеної особи

  Згідно зі статтею 4 Закону України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», для отримання довідки внутрішньо переміщена особа має звернутися до структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення за місцем фактичного проживанняіз заявою про отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
  Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи видається структурним підрозділом місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення в день подання заяви, підписується та засвідчується уповноваженою посадовою особою цього структурного підрозділу без сплати будь-яких платежів та зборів, включаючи як першу видачу такої довідки, так і в разі повторної її видачі у випадку втрати, пошкодження або з метою продовження її дії.
  Термін дії такої довідки становить шість місяців з моменту її видачі.
  У випадку продовження дії обставин, що зумовили внутрішнє переміщення, термін дії довідки може бути продовжено на наступні шість місяців, для чого внутрішньо переміщена особа має повторно звернутися за фактичним місцем свого проживання до відповідного структурного підрозділу відповідної місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення.
  Зразок заяви про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції:
  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Міністерства соціальної
  політики України
  08 жовтня 2014 року №738

  До структурного підрозділу з питань  соціального  захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах рад__________________________________________________________________________________________________
  Від _______________________________________________
  ________________________________________________
  Громадянство (підданство)________________________________
  Місце реєстрації проживання ________________________________________________
  _________________________________________________
  Паспорт: серія ____ номер ____________, виданий___________
  _________________________________________________
  Дата видачі  ____  _____________  _______
  Контактний телефон ___________________________________
  Реєстраційний номер облікової картки платника податків  (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися  від  прийняття реєстраційного  номера облікової  картки  платника  податків та  повідомили  про  це   відповідному органу  державної  фіскальної  служби  і  мають відмітку в паспорті або які не є громадянами України) ________________________________________________
  Дата народження  ____  _______________  _______
  Місце народження __________________________________
  Стать ______________
  Заява
  про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції
  (Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики Украчервня
  Фактичне місцеперебування:________________________________________________________
  ___________________________________________________________  ____  ______ 20__р.          (вулиця, номер будинку, номер квартири, найменування населеного пункту, району, області та з якого числа проживає)
  Категорія: _________________________________________________________________________
  (пенсіонер, одержувач соціальної допомоги, працездатна особа, безробітний тощо)

  Види соціальних виплат, які отримує: ____________________________________________________________________________
  (пенсія за віком, пенсія по інвалідності, пенсія у зв’язку із  втратою годувальника, допомога сім’ям з дітьми тощо)        ____________________________________________________________________________
  Місце роботи та час, з якого особа там працює:____________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  Обставини, що спричинили переміщення:
  Проведення АТО
  Тимчасова окупація Автономної Республіки Крим
  Зруйноване житло
  Інші причини (зазначити)____________________________________________________

  Склад сім’ї та відомості про членів сім’ї:_____
  (зазначаються дані осіб, які переміщуються разом із заявником)

  П.І.Б.
  та реєстраційний номер
  облікової картки платника податків
  (за наявності)
  Родинні стосунки

  Дата народження
  Номер, серія паспорта або свідоцтва про народження
  Категорія
  (пенсіонер, одержувач соціальної допомоги, працездатна особа тощо)

  Наявність у заявника або будь-кого із членів сім’ї у володінні житлового приміщення:

  (зазначаються дані про житлові приміщення, розташовані в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції)

  __ Так, у володінні є житлові приміщення       Ні, у володінні немає житлових приміщень
  ___________________________________________________________________________
  (вказати адресу наявного житлового приміщення)
  ___________________________________________________________________________
  Потреби особи, яка переміщується (житлові, соціальні, медичні, освітні тощо):
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
  Я, _____________________________________________________________________________
  (П.І.Б.)
  даю згоду на обробку, використання та зберігання моїх персональних даних відповідно до Закону України „Про захист персональних даних”.
  Інформація щодо моїх персональних даних може передаватися до агенцій ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
  Даю згоду            Не  даю згоди
  _________________                                           __________   ( _______________ )
  (дата)                                                                                                              (підпис)                                               (П.І.Б.)

   

  Разом із заявою про взяття на облік особа, яка переміщується, пред’являє:
  – громадянин України – паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;
  – іноземець або особа без громадянства – паспортний документ, посвідку на постійне проживання або інший документ, що посвідчує особу.
  У разі втрати або викрадення документів, що посвідчують особу, особа, яка переміщується, повідомляє про це територіальним підрозділам ДМС за місцем перебування, які в одноденний строк видають тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України, іноземця або особу без громадянства.
  У разі подання заяви законним представником особи, яка переміщується, додатково пред’являються:
  документ, що посвідчує особу законного представника;
  документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

  Причини відмови у видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

  Причини відмови у видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (Згідно зі статтею 4 Закону України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та положенням 8 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509):
  1) відсутність обставин, що спричинили внутрішнє переміщення, що зумовили переміщення, або обставини, що раніше існували, істотно змінились;
  2) у державних органів наявні відомості про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки;
  3) заявник втратив документи, що посвідчують його особу та підтверджують громадянство України, до їх відновлення.
  Якщо виявлені вищевказані факти, у день подання заяви заявнику видається рішення про підстави відмови за підписом керівника такого органу соціального захисту, що здійснює облік внутрішньо переміщеної особи.
  У випадку відмови у продовженні терміну дії довідки або скасування її дії заявнику письмово повідомляються підстави такої відмови.
  Особа має право звернутися із заявою повторно, якщо в неї з’явилися підстави вимушеного переміщення, або оскаржити таке рішення про відмову до суду.
  У разі неотримання довідки або письмово оформленого рішення про відмову протягом одного дня з такого звернення особа має право звернутися до суду щодо оскарження протиправних дій чи бездіяльності такого органу та його посадових осіб.

  Порядок отримання дубліката довідки

  Згідно з Законом «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509, у разі втрати або псування довідки замість неї безоплатно видається дублікатна підставі заяви (з поясненням фактичних обставин втрати або псування довідки).
  До довідки вноситься така інформація:
  – номер довідки, дата її видачі та назва органу, що її видав;
  – прізвище, ім’я, по батькові заявника;
  – дата та місце народження заявника;
  – стать заявника;
  – відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання заявника.

  Порядок зазначення відмітки про реєстрацію місця проживання переміщеної особи

  Згідно зі статтею 5 Закону України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», територіальний підрозділ центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), проставляє у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відмітку про реєстрацію місця проживання, в якій зазначається:
  1) адреса фактичного проживання, за якою внутрішньо переміщеній особі може бути вручено офіційну кореспонденцію (місце фактичного проживання); або
  2) адреса структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення; або
  3) адреса територіального підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції).
  При цьому відмітка про реєстрацію місця проживання внутрішньо переміщеної особи не вноситься до її паспортного документа.
  У випадку зміни фактичного місця проживання внутрішньо переміщена особа повідомляє про це у найближчий територіальний підрозділ центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), протягом 10 днів.
  Уповноважена особа територіального підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), вносить відомості про фактичне місце проживання внутрішньо переміщеної особи до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

  Порядок реєстрації або перереєстрації місця проживання внутрішньо переміщеної особи

  Реєстрація або перереєстрація місця проживання внутрішньо переміщеної особи здійснюється територіальними підрозділами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), є безкоштовною та не передбачає сплати суми державного мита, інших платежів та зборів.
  Органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування України, їх посадові та службові особи, підприємства, установи та організації будь-яких організаційно-правових форм чи відносин власності для забезпечення реєстрації та надання місця проживання внутрішньо переміщеної особи, крім паспортного документа, не вправі вимагати довідки або будь-які інші документи, що мають видаватися на території, яку внутрішньо переміщена особа покинула.
  У разі необхідності перевірки окремих відомостей про особу органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування України, їх посадові та службові особи мають право безоплатно користуватися відомостями відповідних державних реєстрів (у тому числі – з Державного реєстру виборців), а у разі обробки персональних даних про таких осіб після отримання від них заяв про згоду на доступ та обробку персональних даних відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних».

  Підстави для скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та внесення відомостей про це в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб

  Відповідно до статті 12  Закону України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», підставою для скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та внесення відомостей про це в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб є обставини, за яких внутрішньо переміщена особа:
  1) подала заяву про відмову від довідки;
  2) скоїла злочин: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; терористичний акт; втягнення у вчинення терористичного акту; публічні заклики до вчинення терористичного акту; створення терористичної групи чи терористичної організації; сприяння вчиненню терористичного акту; фінансування тероризму; здійснення геноциду, злочину проти людяності або військового злочину;
  3) повернулася до покинутого місця постійного проживання;
  4) виїхала на постійне місце проживання за кордон;
  5) подала завідомо недостовірні відомості.
  Рішення про скасування дії довідки надається уповноваженим органом у сфері міграції внутрішньо переміщеній особі протягом трьох днів з моменту прийняття такого рішення.
  Невідкладно уповноважений державний орган на підставі прийнятого рішення вносить відомості до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб щодо скасування дії довідки.
  У разі наявності скоєння злочину чи подання завідомо недостовірних відомостей внутрішньо переміщеною особою, центральний орган виконавчої влади, що реалізує політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), невідкладно повідомляє Міністерство юстиції України про це з метою відшкодування витрачених коштів з державного та місцевого бюджетів.

  Порядок отримання документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус

  Згідно зі статтею 6 Закону України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, внутрішньо переміщених осіб здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), за місцем фактичного проживання внутрішньо переміщеної особи.

  Права внутрішньо переміщених осіб

  Відповідно до статті 9 Закону України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», внутрішньо переміщена особа має право на:
  – безпечні умови життя і здоров’я;
  – достовірну інформацію про наявність загрози для життя та здоров’я на території її покинутого місця проживання, а також місця її тимчасового поселення, стану інфраструктури, довкілля, забезпечення її прав і свобод;
  – створення належних умов для її постійного чи тимчасового проживання;
  – забезпечення органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) протягом шести місяців з моменту взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; для багатодітних сімей, інвалідів, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено;
  – сприяння у переміщенні її рухомого майна;
  – сприяння у поверненні на попереднє постійне місце проживання;
  – забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку, визначених законодавством;
  – надання необхідної медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров’я;
  – влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;
  – отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування;
  – проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за місцем перебування;
  – безкоштовний проїзд для повернення до свого покинутого постійного місця проживання у всіх видах громадського транспорту у разі зникнення обставин, що спричинили таке переміщення;
  – отримання гуманітарної та благодійної допомоги;
  – інші права, визначені Конституцією та законами України.
  Відповідно до статті 8 Закону України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», внутрішньо переміщена особа реалізує своє право голосу на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах та референдумах шляхом зміни місця голосування без зміни виборчої адреси згідно з частиною третьою статті 7 Закону України «Про Державний реєстр виборців».

  Обов’язки внутрішньо переміщених осіб

  Відповідно до статті 9 Закону України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», внутрішньо переміщена особа зобов’язана:
  – дотримуватися Конституції та законів України, інших актів законодавства;
  – повідомляти про фактичне місце проживання внутрішньо переміщеної особи найближчий територіальний підрозділ центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), протягом 10 днів;
  – повідомляти про зміну фактичного місця проживання або про повернення до покинутого місця проживання протягом 10 днів;
  – у разі виявлення подання внутрішньо переміщеною особою завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки про взяття на облік відшкодувати фактичні витрати, понесені за рахунок державного та місцевих бюджетів у результаті реалізації прав, передбачених цим Законом;
  – один раз на шість місяців з’являтися до відповідного структурного підрозділу уповноваженого органу міграційної політики.

  Повноваження центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

  Дане питання регулюється статтею 11 Закону України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».
  Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції):
  1) перевіряє внесену до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи інформацію про особу;
  2) здійснює реєстрацію місця перебування внутрішньо переміщеної особи та вносить у межах компетенції відомості про внутрішньо переміщену особу до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб;
  3) сприяє возз’єднанню сімей внутрішньо переміщених осіб шляхом надання інформації внутрішньо переміщеній особі про місце фактичного перебування її членів сім’ї;
  4) у разі виявлення факту повідомлення внутрішньо переміщеною особою неправдивих відомостей та/або подання недійсних або підроблених документів, скоєння злочинів або співучасті у злочинах, виїзду особи на постійне місце проживання за кордон повідомляє протягом одного робочого дня орган, що видав довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, про такі факти для прийняття в установленому порядку рішення щодо дії довідки;
  5) у разі відсутності документів, що посвідчують особу та підтверджують її громадянство, здійснює ідентифікацію внутрішньо переміщеної особи; забезпечує оформлення, видачу, обмін, продовження строку дії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, за місцем фактичного перебування внутрішньо переміщеної особи.

  Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, забезпечує організацію надання медичної допомоги та медичного обслуговування, здійснення комплексних заходів щодо санітарно-епідеміологічної безпеки населення та карантинних заходів за місцем фактичного перебування внутрішньо переміщених осіб.

  Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, забезпечує інформування внутрішньо переміщених осіб про можливості працевлаштування у відповідних населених пунктах, а також сприяє у працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб, які отримали статус безробітного, організовує підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації таких осіб.

  Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах освіти і науки:
  1) створює умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти, професійно-технічної, вищої освіти з урахуванням відомостей щодо внутрішнього переміщення осіб;
  2) здійснює в межах повноважень координацію діяльності органів виконавчої влади, у тому числі органів управління освітою місцевих державних адміністрацій, та органів місцевого самоврядування з метою забезпечення реалізації права на освіту внутрішньо переміщених осіб;
  3) координує діяльність місцевих органів управління освітою в частині формування оптимальної мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та забезпечує формування оптимальної мережі професійно-технічних навчальних закладів, експериментальних навчальних закладів для задоволення освітніх потреб населення з урахуванням потреб внутрішньо переміщених осіб;
  4) формує щороку пропозиції та доводить до підпорядкованих навчальних закладів державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб з урахуванням кількості внутрішньо переміщених осіб.

  Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, забезпечує відповідно до законодавства здійснення заходів з мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, евакуації населення, надання екстреної медичної допомоги у зоні надзвичайної ситуації.
  Центральні органи виконавчої влади:
  1) здійснюють аналіз стану реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та подають Кабінету Міністрів України відомості щодо витрат та заходів, необхідних для реалізації вимог Закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».
  2) здійснюють обмін інформацією на безоплатній основі в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, а також взаємодіють з громадськими об’єднаннями, волонтерськими, благодійними організаціями, іншими юридичними та фізичними особами з питань забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

  Місцеві державні адміністрації в межах своїх повноважень забезпечують:
  1) прийом громадян та надання їм безоплатної первинної правової допомоги з питання взяття на облік внутрішньо переміщених осіб;
  2) взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
  3) надання інформації внутрішньо переміщеним особам про можливі місця і умови для їх тимчасового проживання/перебування з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, волонтерських, благодійних організацій, інших юридичних та фізичних осіб, про стан інфраструктури, довкілля у таких місцях;
  4) надання у разі необхідності внутрішньо переміщеним особам медико-психологічної допомоги;
  5) безоплатне харчування відповідно до законодавства внутрішньо переміщених осіб на період до отримання такими особами статусу безробітних або їх працевлаштування, але не більше одного місяця;
  6) надання у тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам житлового приміщення або соціального житла, придатного для проживання, за умови оплати зазначеними особами відповідно до законодавства вартості житлово-комунальних послуг;
  7) внесення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб структурним підрозділом місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення відомостей про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, у тому числі місце її фактичного перебування, та про надані такій особі послуги;
  8) набуття відповідно до законодавства внутрішньо переміщеними особами за місцем їх фактичного перебування прав на земельну ділянку із земель державної власності;
  9) допомогу за клопотанням внутрішньо переміщеної особи у переміщенні рухомого майна під час залишення особою місця проживання на території, де виникли обставини, які зумовили переміщення, та поверненні до такого залишеного місця проживання;
  10) влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади державної форми власності;
  11) одержання гуманітарної та благодійної допомоги;
  12) влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;
  13) влаштування громадян похилого віку, інвалідів, які проживали в стаціонарних інтернатних установах та закладах на території, де виникли обставини, що спричинили переміщення, в аналогічні установи та заклади за місцем фактичного перебування таких осіб;
  14) організацію роботи медичних закладів з надання необхідної допомоги населенню з урахуванням тимчасового проживання/перебування на відповідній території внутрішньо переміщених осіб;
  15) безоплатний проїзд залізничним, автомобільним транспортом внутрішньо переміщених осіб до залишеного місця проживання в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  Органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень:
  1) інформують місцеві державні адміністрації про можливі місця і умови для тимчасового проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб, про стан інфраструктури, довкілля у таких місцях;
  2) надають у тимчасове безоплатне користування внутрішньо переміщеним особам з комунальної власності житлові приміщення, придатні для проживання (за умови оплати особою відповідно до законодавства вартості комунальних послуг);
  3) вирішують питання щодо набуття відповідно до законодавства внутрішньо переміщеними особами за місцем їх фактичного перебування прав на земельну ділянку із земель комунальної власності;
  4) сприяють за клопотанням внутрішньо переміщеної особи у переміщенні її рухомого майна для повернення на залишене місце проживання;
  5) забезпечують надання медичної допомоги в комунальних закладах охорони здоров’я з урахуванням відомостей про внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово проживають (перебувають) у відповідному населеному пункті;
  6) забезпечують влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади комунальної форми власності.

  Надання внутрішньо переміщеним особам кредитів на придбання земельних ділянок, придбання та будівництво житла

  Згідно зі статтею 17 Закону України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», з метою забезпечення будівництва та інвестування у розвиток житлової інфраструктури міст та населених пунктів відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування разом із державними банківськими установами, а також за наявності можливостей залучення міжнародної гуманітарної або благодійної допомоги формують для внутрішньо переміщених осіб регіональні довгострокові програми з пільгового кредитування (у тому числі – іпотечного) будівництва або придбання житла.
  Кабінет Міністрів України з Національним банком України розробляють правові механізми щодо можливостей рефінансування витрат з будівництва або повернення відсотків за сплаченими кредитами тим внутрішньо переміщеним особам, які внаслідок окупації чи військових дій, негативних наслідків збройного конфлікту, проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру набули каліцтва чи інвалідності, або лишилися без годувальника, або без належної опіки та піклування за віком (діти-сироти, одинокі батьки та пенсіонери).
  У разі виділення адресної цільової благодійної або міжнародної благодійної допомоги для будівництва або придбання житла для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території чи у районах ведення військових дій чи проведення антитерористичної операції такі кошти не оподатковуються прибутковим податком та податком на додану вартість.

  Порядок надання адресної допомоги переміщеним особам

  Питання соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, воно регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. №.505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» .
  Грошова допомога надається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України і переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції (далі – особа, яка переміщується), а також стоять на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, структурних підрозділах з питань соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі – уповноважені органи), з дня звернення за її призначенням та виплачується по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж шість місяців.
  Порядок ведення обліку осіб, які переміщуються, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
  Грошова допомога особам, які переміщуються, призначається на сім’ю та виплачується одному з її членів за умови надання письмової згоди довільної форми про виплату грошової допомоги цій особі від інших членів сім’ї (далі – уповноважений представник сім’ї) у таких розмірах:
  – для непрацездатних осіб (пенсіонери, інваліди, діти) – 884 гривні на одну особу (члена сім’ї);
  – для працездатних осіб – 442 гривні на одну особу (члена сім’ї).
  Загальна сума допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 2 400 гривень.
  Якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, відбулися зміни, розмір грошової допомоги перераховується з місяця, наступного за місяцем виникнення таких змін, за заявою уповноваженого представника сім’ї або інформацією компетентного органу.
  Розмір отриманої грошової допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.
  Розмір отриманої грошової допомоги не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

  Процедура отримання грошової допомоги

  Для отримання грошової допомоги уповноважений представник сім’ї звертається до уповноваженого органу за фактичним місцем проживання (перебування) з відповідною заявою та пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, та довідки всіх членів сім’ї про взяття на облік осіб, які переміщуються.
  У заяві зазначаються такі відомості про всіх членів сім’ї, які претендують на отримання грошової допомоги:
  – прізвище, ім’я та по батькові;
  – число, місяць, рік народження;
  – серія, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, для іноземців або осіб без громадянства – серія, номер паспортного документа та посвідки на постійне проживання;
  – реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті);
  – зареєстроване та фактичне місце проживання (перебування);
  – реквізити рахунка уповноваженого представника сім’ї в уповноваженому банку, на який перераховуватиметься грошова допомога;
  – наявність у будь-кого з членів сім’ї у володінні житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції;
  – наявність у володінні всіх членів сім’ї транспортних засобів (механізмів), що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції (із зазначенням строку експлуатації з дати випуску);
  – наявність у будь-кого з членів сім’ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;
  – місце роботи осіб працездатного віку та час, з якого особа там працює.
  До заяви додається копія свідоцтва про одруження, копії свідоцтв про народження дітей та письмова згода довільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї та згода на обробку персональних даних.
  Уповноважені органи:
  протягом 10 днів після подання уповноваженим представником сім’ї заяви та необхідних документів, призначають грошову допомогу або відмовляють у її призначенні, про що надають відповідне повідомлення уповноваженому представнику сім’ї;
  подають щомісяця до 10 та 20 числа заявки про потребу в коштах на виплату грошової допомоги структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій.
  У заявках зазначається кількість сімей, яким призначено грошову допомогу, та загальна сума такої допомоги.
  Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій подають до Мінсоцполітики узагальнену заявку в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.
  Інформація про призначення грошової допомоги вноситься уповноваженими органами до Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.
  Мінсоцполітики після надходження заявок про потребу в коштах на виплату грошової допомоги та коштів резервного фонду державного бюджету не пізніше трьох робочих днів перераховує відповідні кошти структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій.
  Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій протягом двох днів перераховують кошти на рахунки уповноважених органів.
  Грошова допомога перераховується уповноваженим органом на відкритий уповноваженим представником сім’ї банківський рахунок не пізніше двох робочих днів після надходження коштів на рахунок уповноваженого органу.
  Уповноважені органи мають право перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для призначення грошової допомоги, а також здійснювати запити та безоплатно отримувати відомості від підприємств, установ та організацій усіх форм власності, необхідні для призначення грошової допомоги та контролю за правильністю її надання.
  Уповноважений представник сім’ї, якому призначено грошову допомогу, зобов’язаний повідомляти уповноваженому органу про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги, протягом трьох днів з дня настання таких обставин.
  Суми грошової допомоги, виплачені надміру внаслідок подання документів з недостовірними відомостями, повертаються на вимогу уповноваженого органу.
  У разі відмови добровільного повернення надміру перерахованих сум грошової допомоги вони стягуються у судовому порядку.
  Якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, є особи працездатного віку (крім громадян, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку; громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними; громадян, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, або інвалідами I чи II групи внаслідок  психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку; а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги), які не працевлаштувалися, в тому числі за сприянням державної служби зайнятості, або перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення антитерористичної операції, але фактично не працюють, протягом двох місяців з дня призначення виплати грошової допомоги, її розмір для працездатних членів сім’ї на наступні два місяці зменшується на 50 відсотків, а на наступний період – припиняється.
  Особи працездатного віку, яким призначено грошову допомогу, зобов’язані інформувати у триденний строк уповноважений орган про факт працевлаштування.
  Для отримання інформації про періоди реєстрації працездатних членів сім’ї, яким призначено грошову допомогу, у державній службі зайнятості уповноважені органи щомісяця до 25 числа подають в електронному вигляді перелік таких осіб центрам зайнятості державної служби зайнятості, які протягом 10 календарних днів подають уповноваженому органу інформацію про періоди реєстрації цих осіб як безробітних чи осіб, які шукають роботу.
  Для контролю за фактом працевлаштування працездатних членів сім’ї, яким призначено грошову допомогу (в тому числі за направленням державної служби зайнятості), уповноважені органи щомісяця до 25 числа подають в електронному вигляді перелік таких осіб органам Пенсійного фонду України, які протягом 10 календарних днів подають уповноваженому органу інформацію з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

  Причини відмови у призначенні грошової допомоги

  Грошова допомога не призначається у разі, коли:
  1) будь-хто з членів сім’ї має у володінні житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції;
  2) у володінні сім’ї є два або більше транспортних засобів (механізмів), що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції (автобусів, вантажних та легкових автомобілів). При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані чи придбані на пільгових умовах через уповноважені органи, а також транспортні засоби вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації протягом більш як 10 років з дати випуску, та інші транспортні засоби, що перебувають в експлуатації протягом більш як 15 років з дати випуску;
  3) будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

  Припинення виплати грошової допомоги

  Виплата грошової допомоги припиняється з наступного місяця у разі:
  – подання уповноваженим представником сім’ї заяви про припинення виплати грошової допомоги;
  – надання інформації державної служби зайнятості про те, що працездатні члени сім’ї протягом двох місяців не працевлаштувалися за сприянням державної служби зайнятості або перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення антитерористичної операції, але фактично не працюють;
  – зняття з обліку особи, яка переміщується;
  – виявлення уповноваженим органом факту подання недостовірної інформації або неповідомлення про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги.
  Уповноважені органи формують та зберігають протягом п’яти років особові справи осіб, яким виплачено грошову допомогу.

  Про збереження місця роботи працівників, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції або залишаються у таких районах

  джерело

  Працевлаштування внутрішньо переміщених осіб

  Згідно зі статтею 7 Закону України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» Перереєстрація безробітних, яких у подальшому було зареєстровано як внутрішньо переміщені особи, здійснюється державною службою зайнятості за місцем перебування фактичного проживання особи у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
  Громадянин пенсійного віку, особа з інвалідністю, дитина-інвалід та інша особа, яка перебуває у складних життєвих обставинах, яких зареєстровано внутрішньо переміщеними особами, мають право на отримання соціальних послуг відповідно до законодавства України за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої внутрішньо переміщеної особи.
  Зареєстрована (взята на облік) внутрішньо переміщена особа, яка звільнилася з роботи (припинила інший вид зайнятості), за відсутності документів, що підтверджують факт звільнення (припинення зайнятості), періоди трудової діяльності та страхового стажу, реєструється як безробітна та отримує допомогу по безробіттю, соціальні та інші послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття відповідно до чинного законодавства.
  Зареєстрована (взята на облік) внутрішньо переміщена особа, яка не звільнилася з роботи (не припинила інший вид зайнятості), у разі неможливості продовження роботи (іншого виду зайнятості) за попереднім місцем проживання, для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття може припинити трудові відносини, надавши нотаріально посвідчену письмову заяву про припинення працівником трудових відносин з підтвердженням того, що ця заява таким громадянином надіслана роботодавцю рекомендованим листом (з описом вкладеної до нього такої заяви).
  Зареєстрована (взята на облік) внутрішньо переміщена особа, яка не має документів, необхідних для надання статусу безробітного, отримує статус безробітного без вимог, що застосовуються за звичайної процедури. До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж допомога по безробіттю цим особам призначається у мінімальному розмірі, встановленому законодавством України на випадок безробіття.

  Процедура перереєстрації місцезнаходження юридичних та фізичних осіб-підприємців

  Відповідно до статті 4 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» для осіб, які зареєстровані та переселилися з території проведення антитерористичної операції в період її проведення, реєстрація фізичної особи – підприємця здійснюється державними реєстраторами за адресою тимчасового проживання без вимоги державних реєстраторів реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України в областях та місті Києві наявності реєстрації про місця проживання за місцем проведення реєстраційних дій.
  Установлено, що проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб та місця проживання фізичних осіб – підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції, здійснюється щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців державними реєстраторами реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України в областях та місті Києві.
  Проведення реєстраційних дій, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) та керівника юридичної особи, місцезнаходженням якої є територія проведення антитерористичної операції, на період її проведення забороняється.
  Відповідно наказу Міністерства юстиції України від 05.11.2014 року          № 1849/5 «Про проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції» державні реєстратори юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України в областях та місті Києві зобов’язані:
  1)   здійснювати державну реєстрацію фізичних осіб, які мають намір стати підприємцями, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції, за адресою тимчасового проживання без вимоги наявності реєстрації місця проживання за місцем проведення реєстраційних дій;
  2) здійснювати проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб та місця проживання фізичних осіб – підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції, та проведення інших реєстраційних дій щодо цих осіб.

  Порядок оподаткування вищезазначених суб’єктів, тобто фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які здійснили перереєстрацію місцепербування/місце проживання визначений ще в одному підзаконному нормативно-правовому акті – Наказі Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів» від 17.12.2014 року № 1127.
  Відповідно до вказаного Наказу у разі зміни місцезнаходження / місця проживання платників податків з території проведення антитерористичної операції або тимчасово неконтрольованої території (на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження) на територію в областях або місті Києві і отримання контролюючими органами відомостей державного реєстратора про внесення змін до відомостей про місцезнаходження (місце проживання) платника податків або заяви за формою № 1-ОПП або за формою № 5-ОППіз позначкою «Зміни», поданих платником податків до контролюючого органу за новим місцезнаходженням, облік таких платників податків і зборів здійснюється з урахуванням такого:
  1) контролюючі органи в областях та місті Києві за новим місцезнаходженням / місцем проживання платників податків здійснюють обробку відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – Єдиний державний реєстр) або приймання заяв і документів від платників податків, а також взяття на облік платників податків за основним місцем обліку не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей з Єдиного державного реєстру чи заяв від платників податків;
  2) стосовно платників податків, які до набрання чинності цим наказом змінили місцезнаходження / місце проживання та не були взяті на облік як платники податків за новим місцезнаходженням / місцем проживання, відповідні контролюючі органи здійснюють взяття на облік платників податків протягом двох днів після набрання чинності цим наказом.

   

  источник